รายการ พระเครื่องและของมีค่าที่ได้จากกรุ


๑. พระธาตุชนิดต่างๆ
๗ องค์
หมายเหตุ
๒. ตระกรุดเงิน-ทอง
๕ อัน
๓. แหวนทองคำ
๒ วง
๔. พระสมเด็จทรงกลีบ
๗๔,๕๙๙ องค์
ในจำนวนนี้เป็นสีแดง ๔๕๕ องค์
๕. พระสมเด็จเนื้อผง
๔ องค์
 
๖. พระขุนแผ่นเนื้อชิน
๔ องค์
 
๗. พระโมคคัลลาน์ เนื้อชิน
๔ องค์
 
๘. พระไสยาสน์ เนื้อชิน
๕ องค์
 
๙. พระนาคปรก เนื้อชิน
๕ องค์
 
๑๐. พระร่วง เนื้อผงสีดำ
๑ องค์
 
๑๑. พระชายธง ชิน
๑๖ องค์
 
๑๒. พระสมเด็จซุ้มกอ ชิน
๑๖ องค์
 
๑๓. สมเด็จพระหน้าปราง เนื้อชิน (หน้าตำหนัก)
๙ องค์
 
๑๔. สมเด็จปรกเสมา เนื้อชิน 
๑๙ องค์
 
๑๕. พระป่าเลไลย์
๔ องค์
 
๑๖. พระรำพึง
๖ องค์
 
๑๗. พระห้ามสมุทร เนื้อชิน  
๕ องค์
 
๑๘. พระห้ามญาติ เนื้อชิน
๕ องค์
 
๑๙. พระอุ้มบาตร   เนื้อชิน
๑๐ องค์
 
๒๐. พระร่วงเปิดโลก เนื้อชิน
๗ องค์
 
๒๑. สมเด็จพระนางพระยา ดินเผา
๒๘ องค์
 
๒๒. พระทุ่งเศรษฐี ดินเผา
๗ องค์
 
๒๓. หลวงพ่อโต ดินเผา
๖ องค์
 
๒๔. พระไสยาสน์ ผงดำ 
๑ องค์
 
๒๕. พระรอด ผงดำ 
๑ องค์
 
๒๖. สมเด็จหน้าตำหนัก
๑ องค์
 
๒๗.พระวัดเกตุหน้าครุฑ ผงดำ
๑ องค์
 
๒๘.สมเด็จใบลาน ผงดำ   
๑ องค์
 
๒๙.สมเด็จเม็ดมะขาม ผงดำ 
๑ องค์
 
๓๐.พระแก้ว ผงดำ
๑ องค์
 
๓๑. พระโคนสมอ เนื้อชิน
๑ องค์
 
๓๒. พระโคนสมอดินเผา  
๒ องค์
 
๓๓. พระชัยสุริยา 
๓ องค์
 

                       

หน้า