ภาพและกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๔๙

พระราชธรรมกวี กำลังแสดงธรรมเทศนา พระสงฆ์กำลังฟังธรรม ด้วยความตั้งใจ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน
พระเมธีธรรมสารกำลัง กล่าวนำเวียนเทียน พระภิกษุสามเณร กำลังกล่าวคำเวียนเทียน พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมวฑฺฒโน แสดงธรรม