นำเที่ยววัดบวรมงคล

โดย พระเมธีธรรมสาร วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

 

สำนักงานกองเลขาฯ วัดบวรมงคล
ถนนอันร่มรื่นภายในวัด
ด้านหน้าพระอุโบสถ ทิศตะวันออก

   

            พระอาราม                   แห่งนี้                        สร้างปีสองพันสามร้อย

            ซึ่งไม่น้อย                   สองร้อยกว่า                 อายุขัย

            พระมหากษัตริย์          หลายพระองค์              ทรงสร้างไว้

           ให้พระสงฆ์                  อาศัย                         ในอารามนี้

 

หน้าบันวิหารคด
หน้าบันพระอุโบสถ
มุมหนึ่่งของพระอุโบสถ
                                                                        

                                                                        พระอุโบสถ                  งามละเมียด                   สูงเสียดฟ้า

                                                                        นับได้ว่า                    ค่าสูงนัก                        เป็นศักดิ์ศรี

                                                                        สิบสี่หน้าต่าง               ห้าประัตู                        ดูสวยดี

                                                                        ทุกบานมี                    ลวดลาย                         ไว้ครบครัน

 

                  ทั้งสี่ทิศ                     แห่งองค์                   พระอุโบสถ

                  รอบวิหารคด              สวยสมบูรณ์               พระปูนปั้น

                  มีั้ร้อยแปด                นับตาม                    กำลังวัน

                  โบราณท่าน              สร้างปริศนา              ไว้น่าคิด 

 

พระพุทธรูปภายในวิหารคด
เจดีย์หงสา
หอระฆัง
                                                                         

                                                                         อีกทั้งองค์                          พระเจดีย์                      ที่สร้างเสริม

                                                                         ด้วยหวังเพิ่ม                      ให้มีเสน่ห์                     ดังเนรมิต

                                                                        สร้างเอาไว้                          ใหญ่โตดี                      ทั้งสี่ทิศ

                                                                        เพื่อประดิษฐ์                        สิ่งสูงส่ง                         องค์ำพระธาตุ

 

           มีกุฏิ                         ไม้สัก                          งามหนักหนา

           พระเจดีย์                    หงษา                          ค่าเกินคาด

           ทรงรามัญ                   ศิลปะมอญ                   สะท้อนชาติ

           งามผ่องผาด                สุดเอ่ยอ้าง                     อลังการ

                                                                         

วัดบวรมงคลมองจากมุมสูง
พระอุโบสถวัดบวรมงคล
พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

 

         หอระฆัง                  ช่างเสกสรร                 บรรจงสร้าง

         งามทุกอย่าง             แห่งศิลปะ                   ร่วมประสาน

          ทั้งสุโขทัย               อยุธยา                        หาใดปาน

          แม้ล่วงกาล              หลายร้อยครั้ง               ยังงดงาม

 

อนุสรณ์สถาน ร.๔
กำแพงโบราณ
ภายในอนุสรณ์สถาน ร.๔
       

          อนุสรณ์สถาน          ร.๔                       ที่สร้างไว้

          เพื่อเตือนใจ             ให้ทราบชัด            กษัตริย์สยาม

          จึงน้อยถวาย            เป็นเกียรติ              แทนพระนาม

          เป็นนิมิต                แห่งนิยาม               ความกตัญญู

 

                                                                                   นำท่านเที่ยว                   พระอาราม              ที่งามสง่า

                                                                                   นามเดิมว่า                      วัดลิงขบ                  ใช่ลบหลู่

                                                                                  เอ่ยนามนี้                        ทีไร                         ใครก็รู้

                                                                                 เพราะฟังดู                         ขำดี                         น่ะพี่น้อง

 

ฌาปนสถานวัดบวรมงคล
ศาลาหน้าฌาปนสถานฯ
กุฏิสงฆ์

              ประวัติศาสตร์              บันทึกไว้                ได้ประจักษ์

             กรมเสนา                     นุรักษ์ทรง                บูรณะป้อง

             มิให้เสื่อม                     มีแต่งาม                 ยามได้มอง

             เป็นครรฉ่อง                 แห่งศิลปะ              วัฒนธรรม

            

                                                                                 ขอเชิญชวน                 มวลชน                     คนรักศาสตร์

                                                                                 มาเที่ยวชม                  มรดกปราชญ์              ชาติสยาม

                                                                                ที่ปราณีต                      ดุจเสกสรร                  อันงดงาม

                                                                                 เชิญติิดตาม                 ในเวปไซด์                 ได้ตลอดเวลา.