งานเทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ

วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ปี ๒๕๔๙

เตรียมตั้งขบวน
นางฟ้านำขบวนปีนี้
พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรฯ
ส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมตักบาตรฯ
อีกมุมหนึ่ง
กิจกรรมนี้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น