ภาพงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๔๙

โดยกรมชลประทาน

พระภิกษุสงฆ์วัดบวรมงคล
ตัวแทนกล่าวคำถวายผ้าฯ
พิธีสงฆ์
ส่วนหนึ่งของผู้ที่มาร่วมงาน
ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา