สำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระราชวราจารย์
เจ้าสำนักศาสนศึกษา/เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

พระราชวราจารย์