งานหล่อเทียนเข้าพรรษา

วัดบวรมงคล ประจำปี ๒๕๔๙

ตรงกับวันที่ ๒๙-๓๐ มิ.ย.-๑ ก.ค. ๒๕๔๙

 

ภาพและบรรยากาศการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙