วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

๑๒๖๕ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๔๖

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

 

แผนที่เส้นทางไปวัดบวรมงคล

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

ลำดับ
ชื่อ-ฉายา
ตำแหน่ง,หน้าที่
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1.
พระราชวราจารย์
เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
0-2424-7727 087-112-5668
2.
พระครูอรรคปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเอารามหลวง
  087-564-8614
3.
พระญาณเวที
ผจล.,เจ้าคณะแขวงบางพลัด(ธ)
0-2433-5440 081-987-7538
4.
       
5.
พระครูสังฆรักษ์วีระ ธมฺมญฺญู ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเอารามหลวง 0-2883-0737  
6.
       
7.
พระมหาพงษ์พิศิฏฐ์ ฐานวโร  เจ้าหน้าที่ประจำพระอุโบสถ   085-146-8610
8.
พระมหาชัด คณเชฎฺโฐ   0-2883-0596 089-994-5834
9.

พระมหาวรัญภัสสร์ ภูริปญฺโญ 

    089-989-4328
10.
       
11.
       
12.
พระมหาสำรวย จิตฺตสํวโร  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฯ 0-2434-7628 086-066-0049
13.
พระมหาทวีสุข อภิสุโข   0-2883-5559 083-979-1509
14.
       
15.
พระมหาบุญเรือง โสมปุญฺโญ ภัณฑาคาริก   084-493-1297
16.
  ภัตตุเทสก์   081-251-8817
17
       
18.
พระมหาธีระชัย ปุญฺญชีโว เลขานุการสำนักศาสนศึกษา   088-873-1490
19.
พระมหาไพทูน ติสฺสวํโส   0-2883-4746 086-552-1551
20.
       
21.
พระครูสังฆรักษ์เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม เลขานุการวัด 0-2883-0634 081-7091252
22.
       
23.
นายโสภณ สร้อยประเสริฐ ไวยาวัจกร   089-037-3624

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ๒๒ ก.ค. ๕๑