ภาพและกิจกรรมวันอัฐมีบูชา

 

พระเมธีธรรมสาร กำลังแสดงธรรม พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน กำลังฟังธรรมเทศนาอย่างตั้งใจ ภาพอีกมุมหนึ่งในวันอัฐมีบูชา