ประเพณีสงกรานต์วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

ประจำปี ๒๕๕๑

 

       วัดบวรมงคลได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามไว้

อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสได้ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล อีกทั้งปีนี้มีขบวนแห่

หลวงพ่อสามสี (จำลอง) เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้มาทำบุญที่วัดได้มีโอกาสร่วมบุญสรงน้ำขอพร

ในครั้งนี้ วัดบวรมงคล ขอขอบคุณคณะกรรมชุมชนวัดบวรมงคลที่ได้จัดให้มีขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย

 

คุณศิริชัย โพธิ์ศรี โฆษกเจ้าประัจำ

เสียงดังฟังชัด

ประชาชนจำนวนมากร่วมกันบังสุกุล

อัฐิบรรพบุรุษบริเวณวิหารคด

สรงน้ำพระประัจำวันเกิดบริเวณ

ด้านหน้าพระัอุโบสถ วัดบวรมงคล สาธุ....

หลังคาพระอุโสถวัดบวรมงคล

กำลังบูรณะ ด้วยงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ (ยังขาดงบ)

พระราชธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล

แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์

พระญาณเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดบวรมงคล เจ้าคณะแขวง

บางพลัด (ธ) ร่วมฟังธรรม

พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เนื่องใน

วันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

พุทธศาสนิกชนนำัอัฐิบรรพบุรุษ

มาร่วมบังสุกุล เป็นประจำทุกปี

นางสงกรานต์ตัวน้อยๆ

เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมขบวน

แห่ปี ๕๑ ของวัดบวรมงคล

ขบวนแห่หลวงพ่อสามสีเริ่มด้วย

ขบวนกลองยาว

ผู้สูงอายุที่ทางวัดบวรมงคล

เชิญมาร่วมงานปีนี้

พระญาณเวทีเริ่มสรงน้ำ

แด่พระราชธรรมกวีก่อน

เข้าแถวยาว เป็นระเบียบเรียบร้อย

ศิษย์ลิงขบ ไม่มีการแซงคิว อยู่แล้ว

อีกมุมหนึ่ง คนเยอะอยู่นา

บรรยากาศคึกคัก ไม่น้อย

เมืื่อเสร็จงาน ผู้สูงอายุรับของ

ที่ระลึกจากพระราชธรรมกวี