กฐินพระราชทานวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๑

นำถวายโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

นำถวายโดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
พิธีภายในพระอุโบสถวัดบวรมงคล
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อีกมุมหนึ่ง รับโดยพระญาณเวที

พระราชธรรมกวี สวดอปโลกน์เป็นรูปแรก

ภาพอีกมุมหนึ่งภายในพระอุโบสถ
พระคู่สวดกำลังสวดญัตติ ในขั้นตอนพิธีสงฆ์
อธิบดีกรมฯ ประธานในพิธีนำถวายผ้าพระกฐินฯ
ถวายสิ่งของแด่เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล องค์ครอง
มุมภายนอกด้านหน้าพระอุโบสถวัดบวรมงคล
พระสงฆ์อนุโมทนา ผ้าพระกฐินฯ
อีกมุมหนึ่งในขณะอนุโมทนา
มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน
ถ่ายรูปหมู่ภายในพระอุโบสถวัดบวรมงคล