งานหล่อเทียนเข้าพรรษาวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

ประจำปี ๒๕๕๐

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
การแสดงจากเด็กนักเรียน
การแสดงอีกชุดหนึ่ง
และอีกชุดหนึ่ง
และอีกชุดหนึ่ง
บรรยากาศสอยดาวการกุศล
ทีมงานโฆษกสอยดาวฯ
โฆษกประจำกองอำนวยการฯ
เจ้าหน้าที่ประจำลานบุญการกุศล
เจ้าหน้าที่แผนกดอกไม้ฯ
บรรยากาศผู้มาร่วมหล่อเทียนฯ
พิธีถวายผ้าป่าฯ