กิจกรรมที่น่าสนในของวัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 

กฐินพระราชทานปี 2559 นำถวายโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 9 พ.ย. 59

บำเพ็ญกุศลถวายบูรพาจารย์ 19 ม.ค. 59

ตักบาตรเทโวโรหนะ 9 ต.ค.57

กิจกรรมวันธรรมสวนะ 8 ก.ย.57

กฐินพระราชทานปี ๒๕๕๖ นำถวายโดย กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กฐินพระราชทานวัดบวรมงคล นำถวายโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

งานหล่อเทียนเข้าพรรษาวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๑

ประเพณีวันสงกรานต์วัดบวรมงมงคล ปี ๒๕๕๑

ประมวลภาพการสอบธรรมศึกษาสำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล ปีการศึกษา ๒๕๕๐

กฐินพระราชทานวัดบวรมงคลปี ๒๕๕๐ โดยกรมการจัดหางาน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๐ พรรษา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

งานหล่อเทียนเข้าพรรษาวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๐

การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี สำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล ปีการศึกษา ๒๕๕๐

งานเทศกาลวันสงกรานต์วัดบวรมงคลประจำปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมกวี

งานวันอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

งานคล้ายวันมรณภาพพระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต) ๑๗ ธ.ค. ๔๙

การสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๔๙

ภาพงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๔๙ โดยกรมชลประทาน

ภาพบรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะวัดบวรมงคล ปี ๒๕๔๙

ภาพงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายพุ่มเทียน

ภาพบรรยากาศการเปิดงานหล่อเทียนเข้าพรรษาวัดบวรมงคลประจำปี ๒๕๔๙

ภาพและกิจกรรมวันสงกรานต

ภาพและกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ภาพและกิจกรรมวันอัฐมีบูชา

ภาพและบรรยากาศการประชุมเพื่อจัดงานหล่อเทียนเข้าพรรษาปี ๒๕๔๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙