พิธีบรรพชาอุปสมบทภิกษุ - สามเณร

ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุ - สามเณร ๘๔,๐๐๐ รูป

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

วัดบวรมงคลราชวรวิหาร บางพลัด กรุงเทพฯ

ภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๐ รูป

๑๔-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

เริ่มด้วยการขอขมาพ่อ-แม่ผู้มีพระคุณ
อีกมุมหนึ่ง
ตัดผมก่อนโกน
พระอาจารย์กำลังปลงผม
เครื่องบริขารสำหรับงานนี้
พระเมธีธรรสารกำลังซักซ้อมพิธี
ในที่สุดก็พร้อมแล้ว
พระราชธรรมกวีกำลังให้โอวาท
ในระหว่างพิธีบรรพชา
กำลังให้ศีลแก่สามเณร
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เสร็จแล้วก็มีการเฉลิมฉลอง
อีกมุมหนึ่ง ของผู้มาร่วมงาน
กำลังอนุโมทนา
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก