วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ร่วมกับ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี

๘-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

 

เตรียมปลงผม เป็นอันดับแรก
กาย ใจ พร้อมเต็มที่
ผู้ปกครองมาร่วมงาน
พระอาจารย์ปลงผม
ปลงผมเสร็จแล้ว
อีกมุมหนึ่ง
รับฟัง ด้วยความตั้งใจ
ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่เริ่มแล้ว
ไปเรื่อยๆ
ขบวนแห่ยาวเหยียดจริงๆ
ผอ.ร.ร. บวรมงคลก็ร่วมขบวนแห่ด้วย
มาถึงวัดบวรมงคลวนรอบพระอุโบสถ
ครบ ๓ รอบแล้ว
พิธีบรรพชา ขอศีล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่งรอ
บรรพชาเสร็จแล้ว ฟังโอวาท
รับบิณฑบาต 12 สิงหา มหาราชินี
รับแล้วก็เดินกลับจาก ร.ร.บวรมงคล
เดี๋ยว..ยังกลับไม่ได้ถ่ายรูปก่อน
เรือด่วนเจ้าพระัยาให้ความอุปถัมภ์การทัศนศึกษา
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
พระราชธรรมกวี ให้โอวาทสามเณร
พิธีในช่วงค่ำ จุดธูปเทียน
ผอ.ร.ร.วัดบวรมงคลกล่าวรายงาน
พระอาจารย์กำลังให้ความรู้เรื่องพัดยศ
นำชมพิพิธภัณฑ์ ร. ๔ ภายในวัด
ในพระอุโบสถวัดบวรมงคล
ร่วมกิจกรรมในยามค่ำ
อีกมุมหนึ่ง
ดร.ผาณิต กันตามระ ร่วมบรรยาย
พระเมธีธรรมสาร ผจล.ร่วมรับฟัง
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
กิจกรรมเสริมความรู้
บรรยายให้ความรู้ด้วยเรื่องที่น่าสนใจ
ถ่ายภาพในพระอุโบสถ
ถ่ายภาพในศาลาการเปรียญ