วัดบวรมงคล

ประวัติความเป็นมาของวัด
แผนผังวัด
ศาสนพิธี
พระบูชา และสิ่งสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเที่ยววัดบวรมงคล
บทความ
กิจกรรมของวัด
อนุสรณ์สถาน ร. ๔
ติดต่อวัด
พระภิกษุสามเณร
การศึกษาสำนักฯ
เส้นทางไปวัด

 

ขอเชิญร่วมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา

ณ วัดบวรมงคล บางพลัด กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มิ.ย .-2 ก.ค. 60

 

 

 

 

กฐินพระราชทานปี 2559 นำถวายโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 9 พ.ย.59

บำเพ็ญกุศลถวายบูรพาจารย์ 19 ม.ค. 59

กฐินพระราชทานปี ๒๕๕๖ นำถวายโดย กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กฐินพระราชทานวัดบวรมงคลปี ๒๕๕๑ นำถวายโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช